14 December 2013

LATIHAN KLINIKAL BAGI PELAJAR DIETETIK KULLIYYAH SAINS KESIHATAN BERSEKUTU, UNIVERSITY ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (UIAM)


 Latihan ini bermula pada 17 Mac 2013 sehingga 3 May 2013, pihak UPD menerima seramai 2 orang pelajar tahun 4 dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) untuk menjalankan latihan praktikal di Jabatan Dietetik dan Sajian, Hospital Universiti Malaysia Kelantan.

 Latihan ini mengambil masa selama 7 minggu dan dua orang pelajar ini menjalani latihan dietetik klinikal ( klinikal rotation). Disiplin yang dijalankan terbahagi kepada empat iaitu Medikal campur Surgeri Am, Paediatrik campur 0&G, Surgeri HDU campur Burn Unit dan ICU campur CCU. setiap disiplin disediakan dua orang penyelia. Antaranya ialah Cik Hajra, Pn Nisah, Pn Kamarul Azmanie, Pn Ruqayyah, Pn Syarahani, Pn Rimei, Pn Ruhani dan Pn Siti Azima.


  Proses pembelajaran adalah latihan praktikal kepada para pelajar. Dua orang pelajar yang terlibat ialah Safina bt Samsudin dan Nur Afifah' Amalina bt Mohd Yusof. Latihan ini bertujuan untuk melengkapkan kemahiran para pelajar dalam kemahiran dietetik klinikal untuk pesakit dalam yang merangkumi pelbagai disiplin perubatan disamping memberikan suasana bekerja kepada pelajar.
DUA ORANG PELAJAR UIAM YANG TERLIBAT
NUR AFIFAH' DAN SAFINA


No comments: