1 May 2017

Continuous Dietetic Education (CDE) Bil 3/2017


Pada 26 April 2016, jam 11.45 pagi – 1.15 petang, telah berlangsung satu Continuous Dietetic Education (CDE) Bil 4/2016, yang bertajuk "CDU Nephrology 2017" dan"S-26 Range of Product Both Adults & Infant Formula" di Bilik Operasi, Unit Pemakanan & Dietetik, HUSM.Penyampai pada kali ini adalah Encik Hakim Zakaria, Pegawai Dietetik PPSK dan Puan Tanisha, wakil dari syarikat Wyeth Nutrition. CDE ini telah dihadiri oleh semua Pegawai Dietetik HUSM dan PPSK serta para pelajar Dietetik USM yang sedang menjalani latihan praktikal klinikal di Unit Pemakanan & Dietetik, HUSM.

No comments: