31 December 2016

Penempatan Latihan Pesakit Luar II Pelajar Dietetik USM Tahun 4, Sesi 16/17

Seramai 28 orang pelajar Dietetik Tahun 4, Pusat Pengajian Sains Kesihatan, Universiti Malaysia telah menjalani kursus GTD 406 ( Latihan Pesakit Luar II) selama 14 minggu, iaitu pada 4 September sehingga 15 Disember 2016 di Klinik Dietetik Pesakit Luar, Hospital USM.

Para pelajar sedang membuat perbincangan mengenai kes yang diuruskan.

Pelajar membentangkan rangka perancangan intervensi pesakit kepada penyelia latihan.

Mengambil butiran-butiran penting daripada pesakit untuk dinilai.
Sesi kaunseling diet sedang berlangsung sambil diperhatikan oleh penyelia latihan.
Seramai 4 orang Pegawai Dietetik Hospital USM telah terlibat secara langsung sebagai Pembantu Pengajar Klinikal (Dietetik) dalam memberi tunjuk ajar dan menyelia latihan tersebut.

No comments: