8 December 2014

28 SEPTEMBER 2014 ~ AUDIT DALAMAN 5S KALI KE-2


Audit ke-2 telah berlangsung  28 September 2014 di Unit Pemakanan dan Dietetik dan telah diaudit oleh auditor berpengalaman Pn Maznah Ismail dan Pn Ruhaiza Alias. Alhamdulillah pada kali ini, Unit Pemakanan dan Dietetik di dalam Subzon Pemakanan  telah sekali lagi mendapat penghargaan kerana mendapat markah melebihi 90%. Tahniah dan syabas kepada semua staf yang terlibat!


No comments: