1 September 2014

16 APRIL 2014~ AUDIT DALAMAN ISO 9001:2008

 
Auditor:
Pn. Chik Hussin (Ketua)
Tuan Mohd. Norazli Tuan Othman
Pn. Khairiah Che Alwi
Pn. Aziah Abu Bakar

Bertujuan:
·         Menilai kepatuhan Sistem Pengurusan Q.
Hospital Universiti Sains Malaysia terhadap keperluan-keperluan `MS ISO 9001:2008 Serta Perancangan’ kualiti yang telah ditetapkan.

·         Mengenalpasti peluang-peluang penambahbaikan yang diperlukan.

No comments: