22 May 2014

LATIHAN PRAKTIKAL PELAJAR USM....

Sekali lagi Unit Pemakanan dan Dietetik telah menerima 4 orang pelajar dari Program Dietetik dari Pusat Pengajian Sains Kesihatan USM untuk menjalani Latihan Dietetik Pesakit Dalam dan Latihan Dietetik Unit Khas. Pelajar tersebut dibahagikan kepada 2 kumpulan dan diberi jadual pusingan merangkumi keseluruhan displin di HUSM antaranya Medikal, Surgeri Am, O&G, Unit Kebakaran, Unit kawalan Rapi(ICU) dan lain-lain.

Semua Pegawai Dietetik di HUSM seramai 8 orang dilantik sebagai Pembantu Pengajar Klinikal(Dietetik),USM sepanjang 10 minggu iaitu dari 16 Feb 2014 hingga 24 April 2014.

Dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu : 

                               Kumpulan A                     Kumpulan B
                               Badrul Naim                      Lau Yew Seng                                      
                               Helen                                 Nur Munirah                                       


DARI KIRI: BADRUL, LAU, HELEN & NUR MUNIRAH

No comments: